KONEPAJA KUNTONEN OY

Täyden palvelun metallimestari


Yrityksen historiaHeikkiKonepajan perustajan, Heikki Kuntosen rautainen metallialan ammattiura alkoi koneteknikoksi valmistumisen jälkeen vuonna 1979 Nokia Alumiini Oy:n anodisointilaitoksella työnjohtajana.

Tästä hän eteni tehtaan kunnossapito- ja työkaluhuolto-osastoille vastaten koneiden ja laitteiden ennakkohuollon suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä huolto- ja käyttöohjekirjojen ylläpidosta. Profiilikonepajalla sekä CNC-työstöosastolla hänen tehtäviinsä kuuluivat työkohtaisten suunnitelmien ja ohjeiden laatiminen, toteutusten valvominen sekä materiaalin tarvelaskenta ja tilaaminen.

Myöhemmin hänen päätehtäviinsä tuotannonkehitysteknikkona kuului alumiinikonepajan menetelmätekninen kehitys ja jälkilaskenta, mikä vaati eri menetelmien perusteellista asiantuntemusta mukaanlukien sahaus, lävistys, lastuava työstö, hitsaus, taivutus, pakkaus, kappaleen käsittely jne.

Suunnittelutauko
Myös tehtaan layout-suunnittelu ja toteutus sekä erilaiset rakennustekniset projektit kuuluivat hänen toimenkuvaansa. Layout-hankkeet saattoivat vaihdella yksittäisistä konekohtaisista järjestelyistä hyvinkin laajoihin koko tuotantoa koskeviin muutoksiin.

Hän suunnitteli, piirsi ja toteutti laitekokonaisuuksia sekä suunnitteli ja standardisoi profiilituotannossa käytettävät pakkaukset. Myös jatkojalostuksen työkalusuunnittelu sekä tuotannon käyntiasteen varmistaminen kuuluivat hänen tehtäviinsä.

Tämän mittavan ja monipuolisen metallialan kokemuksen innoittamana alkoi itää ajatus oman pajan perustamisesta, mikä toteutuikin sitten vuonna 1994.

Yrittäjän sisukkuutta kuvaa se, kuinka Heikki aloitti pajan tarvitsemien tilojen rakentamisen hakkaamalla kiviä jäisestä maasta vanhan navetan lattian alta.

Hakataan  heitetään  sahataan  ja hiotaan

Lattian kaivuun yhteydessä maasta löytyi ruosteinen hevosenkenkä, jonka Heikki kiinnitti onnenamuletiksi toimistonsa oveen. Niin se toimisto. Se löysi paikkansa vanhasta sontaruumasta ja ovessa lukee Landroom, mitä kieltä lienee. Nyt oven takaa löytyvät nykyaikaiset atk-laitteet piirrosohjelmineen ja tietoliikenneyhteyksineen, tuotantotilojen välittömästä yhteydestä.

Sitten oli vuorossa koneiden hankinta. Niitä Heikki investoi lähes kaikkia metallin työstövaiheita varten sahauksesta jyrsintään, poraukseen, lävistykseen ja taivutukseen.

Pieni on kaunista. Varsinkin silloin kun pieni on suurta. Pajasta tuli pieni puitteiltaan, mutta suuri monipuolisuudessaan ja yrittäjän osaamisessa.

TehdasPajasta syntyi metallitehdasta vastaava kokonaisuus pienoiskoossa. Pienuus on etu sellaisiin asiakkaiden tarpeisiin, joissa pitää suunnitella uusi tuote alusta loppuun ja valmistaa protokappale, tai jos asiakas tarvitsee nopeasti työstön suhteellisen pienikokoisille kappaleille ja pienen toimituserän. Suuret teollisuuslaitokset eivät ota vastaan tilauksia tällaisista yksittäisistä, lyhyitä asetuksia vaativista toimituseristä, ja harvasta pikkupajasta kuitenkaan löytyy tarvittava osaaminen.

Tässä pajassa Heikki on perustamisesta lähtien viihtynyt varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan. Hän on sanonutkin, että tietää nyt, miltä Topin hevosesta tuntui, kun se katseli tallin ikkunasta pihamaalle. Tuon samaisen tallinikkunan edessä on nyt jyrsinkone.

Heikin yrittäjäluonnetta kuvaa parhaiten peräänantamattomuus ongelman ratkaisussa, sekä ehdoton luotettavuus, hän tekee sen minkä lupaa, aikaa tai vaivojaan säästämättä.